Realizacje

Przemysł

Realizacja celów strategicznych poprzez poprawę wydajności fabryki

Projekt swoim zasięgiem obejmował kilka etapów od warsztatów VSM, analizy strat i określeniu potencjału poprzez realizację zaprogramowanych rozwiązań w obszarach produkcyjnych i kalkulację założonych w projekcie korzyści.

Redukcja kosztów poprzez optymalizację procesu

Projekt usprawniający polegający na dostosowaniu odpowiednich maszyn i urządzeń przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącego potencjału u klienta celem redukcji kosztów produkcji. Dzięki zminimalizowaniu odpadu i ustandaryzowaniu procesu uzyskano redukcję kosztu materiału o 40% oraz poprawiono rentowność.

Projekty optymalizacyjne polegające na przebudowie maszyn oraz całych linii produkcyjnych

Dbając o realizację celów biznesowych naszych klientów i wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom potrafimy w tym zakresie:

  • Redukować czasy
  • Redukować koszty
  • Podnosić produktywność
  • Poprawiać ergonomię pracy

Projekty optymalizacyjne polegające na reorganizacji całych obszarów (layouty) przy jednoczesnym wykorzystaniu rozwiązań związanych z ciągłym doskonaleniem

Dla naszego klienta przebudowaliśmy obszar montażu produktów oraz przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu ciągłego doskonalenia. Budowanie świadomości Lean to dla nas podstawa działania.

Usługi

Projekty związane z digitalizacją procesów produkcyjnych i wspomagających produkcję

Oferujemy pełne wsparcie we wdrożeniach systemów IT związanych z szeroko rozumianą produkcją.