Optymalizacja procesów w branży produkcyjnej

„Zrozumienie potrzeb i wspólne zbudowanie solidnej bazy wiedzy zawsze prowadzi do pozytywnych zmian w organizacjach.”

Lukasz Melnyk
OPI

Cele

Jasne zdefiniowanie celów, otwartość, a przede wszystkich chęć do zmiany na poziomie Top Management była głównym impulsem do rozpoczęcia doskonalenia produkcji. Projekt został podzielony na fazy, w pierwszej konieczna była poprawa przepływu w procesie malowania elementów drewnianych, zespołowa analiza przepływu w procesie pokazła długi czas przejścia przez obszary przygotowania malowania, samego malowania oraz procesów pośrednich wynikających ze stosowanej technologi i niezbędnych dla oczekiwanej jakości. Niska utylizacja linii lakierniczej oraz wysoki poziom marnotrawstwa wynikający przede wszystkim z transportowania oraz oczekiwania na stanowiskach stały się naszymi codziennymi problemami do rozwiązania.

W pigułce:

Wyzwania

  • Redukcja kosztów
  • Poprawa przepływu w procesie malowania
  • Wzrost wydajności linii lakierniczej
  • Ergonomia pracy

Korzyści

  • Redukcja marnotrawstwa o 30%
  • Skrócenie czasu przeiścia o 20%
  • Poprawa utylizacji linii o 35%

Rozwiązanie

Cele jasne, plan ustalony, zadania rozdysponowane.
Z racji ścisłego powiązania wszystkich procesów niezbędne było rozpoczęcie prac w kilku miejscach jednocześnie. Analiza linii lakierniczej – przeanalizowane dane (60% NVA – None Value Added), pomiary czasów przejścia pomiędzy procesami (ponad 50% całkowitego czasu przejścia przez produkcję) oraz samych czasów cykli (CT – Cycle Time) – do wygrania średnio 20% pokazały, że jesteśmy na dobrej drodze do doskonalenia!
Doskonałe efekty przynoszą tylko doskonałe zmiany, tak również byto w tym przypadku. Zmieniony został layout, przeniesione i usprawnione stanowiska jednocześnie powiązane ze skróceniem czasów cykli. Linia lakiernicza zdecydowanie poprawiła utylizację, powstały nowe standardy pracy oraz wdrożone KPI (Key Performance Indicator) zorientowane na stałe wsparcie pracowników przed liderów.

Wynik

Korzyść pierwsza

Redukcja marnotrawstw w obszarze malowania oraz obszarach przygotowawczych o 30%.

Korzyść druga

Skrócenie czasu przejścia produktów przez fabrykę o 20%.

Korzyść trzecia

Transparentność danych i możliwość monitorowania dodatkowych procesów.

Korzyść czwarta

Zastosowanie najefektywniejszych aktualnie na rynku rozwiązań.

Bezpłatna konsultacja – wypełnij formularz lub zadzwoń do nas – wspólnie wypracujemy rozwiązanie najlepsze dla Ciebie!

Optymalizacja: kosztów, procesów, Transformacja
Produkcja: stabilizacja produkcji, wzrost wydajności, wdrożenia nowych produktów
Innowacje: Automatyzacja, robotyzacja, ERP, integracje, Przemysł 4.0
Projekty Indywidualne: rozwiązania indywidualnie projektowane, doradztwo