Jak rozpoznać mikrozarządzanie? Jak sobie z nim radzić?

obrazek ozdobny

Na rynku wciąż pokutuje przekonanie, że firmy doradcze są ostatecznym rozwiązaniem. Powodem takiego myślenia jest  przeświadczenie, że wszyscy w swoich organizacjach doskonale wiedzą co mają robić i oczywiście mają niezbędne kompetencje. Tylko…. dlaczego „nie idzie”, a kadra zarządzająca „nie dowozi wyników”? Problemem może być nie tylko brak wykwalifikowanego zespołu. Największą bolączką z jaką borykają się obecnie organizacje jest zarządzanie w skali mikro. Pokolenie „Z”, o którym ostatnio tak wiele się mówi i pisze nie tylko nie akceptuje takiej relacji na lini pracodawca-pracownik. Młodzi ludzie wręcz wymagają od swoich organizacji kultury opartej na zaufaniu, poszanowaniu prywatności i przestrzeni do rozwoju zawodowego rownolegle z osobistym. Jak zatem rozpoznać mikrozarządzanie zanim stanie się problemem mającym wpływ na rotację oraz pogarszające się wyniki organizacji?

Jak rozpoznać mikrozarządzanie?

Mikromanagment czyli przesadna kontrola nie tylko procesów, ale przede wszystkim podległego zespołu. Zjawisko najłatwiej poznać po tym, że jeden z członków grupy swoje działania ukierunkowuje na uzyskanie kontroli i wpływu na pozostałe osoby.
Mikrozarządzanie prowadzi w prostej linii do:
➡️Przesadnej kontroli wszystkich obszarów funkcjonowania zespołu:
a) wymogi informowania o tym, gdzie są podwładni, co robią i jaki jest status wykonywanych przez nich zadań,
b) wymogi umieszczania w kopii maila przełożonego bez względu na wagę korespondencji, ewentualnie skonfigurowanie poczty pracownika w taki sposób, aby przełożony miał do niej dostęp w każdej chwili,
c) poprawianie błędów podwładnych,
d) przypisywanie sobie sukcesów podwładnych,
e) przerzucanie odpowiedzialności za porażkę na podwładnych.
➡️Nieuzasadnionego braku zadowolenia z wyników pracy zespołu.
➡️Afirmowanie kultury organizacji burzącej zaufanie i współpracę, a budowanie potrzeby konsultacji każdego aspektu projektu z przełożonym i przekonania pracowników, że nie są dość kompetentni, aby mogli pracować samodzielnie.

Skutki mikrozarządzania

Skutki takiego stylu zarzadzania mogą być katastrofalne w skutkach. Gdy kierownictwo zajmuje się zadaniami, które powinny być realizowane przez pracowników, nie koncentruje się na bardziej złożonych obowiązkach, może to doprowadzić do:
➡️zwiększenia rotacji pracowników,
➡️obniżenia ich produktywności,
➡️wypalenia zawodowego,
➡️niewłaściwej komunikacji,
➡️różnych celów w działach,
➡️braku lub niewłaściwych kompetencji.

Co powinna zrobić organizacja, która zidentyfikuje u siebie takie zjawiska? Oczywiście najlepszym wyjściem jest ich wyeliminowanie i zastąpienie standardami monitorowania i raportowania wyników. Niestety nie jest to takie proste. Granica między raportowaniem, a mikrozarządzaniem jest cienka. Czasem potrzeba jest spojrzenia „świeżym okiem osoby z zewnątrz” na to co się dzieje, aby zaproponować kierunek zmian.