Wdrożenie platformy B2B w branży marine

„Wygrywają Ci, którzy mają szeroko otwarte oczy, umysł i nie boją się innowacji!”

Diana Melnyk
OPI

Cele

Kiedy bardzo blisko współpracuje się nie tylko lokalnymi dostawcami i odbiorcami, ale z siatką odbiorców rozsianą na całym świecie, wyzwaniem staje się szybki i sprawny serwis oraz jakość świadczonych usług posprzedażowych.

Naszym celem było stworzenie platformy do współpracy ze światem zewnętrznym zintegrowanym z wewnętrznym systemem ERP przy zachowaniu istniejących procesów, ale skróceniu czasu obsługi interesariuszy oraz wzroście jakości obsługi i usług.

Ścisła współpraca już na etapie startu projektu wymagała szczegółowego zagłębienia się w detale, ponieważ organizacja pracująca na systemie wymagała weryfikacji przebiegu nowych procesów z jednoczesną natychmiastową oceną ich wpływu na istniejące.

W pigułce:

Wyzwania

  • Redukcja czasu obsługi klienta
  • Utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług
  • Wdrożenie nowych technologii

Korzyści

  • Transparentność danych
  • Redukcja kosztów serwisowych
  • Redukcja kosztów magazynowania
  • Wzrost sprzedaży
  • Wzrost innowacyjności

Rozwiązanie

Analiza dostępnych danych, potrzeb oraz możliwości planowanego rozwiązania pozwoliła na wdrożenie narzędzia nowoczesnego, posiadającego mechanizmy innowacyjne, niedostępnego dotychczas na rynku.

Nowatorskie pomysły zespołu odpowiedzialnego za projekt, zaangażowanie i determinacja pozwoliły na dowiezienie projektu na czas, przeprowadzenie prezentacji interesariuszom i wdrożeniu dodatkowych sugestii usprawniając tym samym platformę. Nasze doświadczenie przyspieszyło cały proces projektowy i pozwoliły obu stronom na skupieniu się w kluczowych/ trudnych etapach wdrożenia.

Wiedza dotycząca nowych technologii, oraz doświadczenie w implementacji systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning) i MES (Manufacturing Execution System) przełożyły się na istotne wsparcie i efekt finalny projektu.

Wynik

Korzyść pierwsza

Redukcja kosztów serwisowych przy jednoczesnym wzroście sprzedaży poprzez uruchomienie sprzedaży online.

Korzyść druga

Utrzymanie wysokiej jakości usług przy jednoczesnej redukcji czasu obsługi i skróceniu czasu dostaw.

Korzyść trzecia

Transparentność danych i możliwość monitorowania dodatkowych procesów.

Korzyść czwarta

Zastosowanie najefektywniejszych aktualnie na rynku rozwiązań.

Bezpłatna konsultacja – wypełnij formularz lub zadzwoń do nas – wspólnie wypracujemy rozwiązanie najlepsze dla Ciebie!

Optymalizacja: kosztów, procesów, Transformacja
Produkcja: stabilizacja produkcji, wzrost wydajności, wdrożenia nowych produktów
Innowacje: Automatyzacja, robotyzacja, ERP, integracje, Przemysł 4.0
Projekty Indywidualne: rozwiązania indywidualnie projektowane, doradztwo