Co z tym erpem ???

obrazek dekoracyjny

Wiele organizacji pracuje na bardzo dobrych narzędziach, systemach, korzysta z nowoczesnej technologii, ale…

No właśnie, a więc co z tym erpem właście nie nie tak? Bardzo często, kiedy rozmawia się z pracownikami, okazuje się, że mają swoje „patenty na obejście systemu”. Te patenty to pliki w arkuszach kalkulacyjnych, zeszyty i notesy pochowane w szafkach, aktualizowane tylko w razie potrzeby. Znaleźć można również maile skatalogowane tak skrupulatnie, jak archiwum najlepszego księgowego. 🧐 🤨

Po co❓❓❓

No właśnie dlatego, firmy nie przykładają uwagi do aktualizacji systemu i weryfikacji danych w nim zawartych. Brakuje dobrze określonej technologii do procesów, nie ma rysunków, list materiałowych, opisanych i pomierzonych operacji. Ponad to standardy pracy, instrukcje, dokumentacja główna i pomocnicza istnieje w wersji szczątkowej, lub nie ma jest wcale. Pracownicy radzą sobie jak mogą i tworzą własne zasoby danych.

Organizacja poniosła koszt wdrożenia i uruchomienia, a cały czas są opóźnienia w produkcji/dostawach usług. Spowodowane jest to ciągłym brakiem materiału, czy bałaganem w zleceniach. Nie wiadomo z jakiego powodu maszyna stoi i jaka jest absencja w dziale w danym dniu.
Kierownicy odpowiedzialni za swoje obszary szukają problemów „za płotem”, bo przecież u nich zawsze wszystko gra, najczęściej obwiniając system – jest stary, zły itp.

Co z tym erpem ???

Konsekwencje lat zaniedbań w obszarze zarządzania firmą, skutkują często podjęciem decyzji o zmianie systemu. Osoby odpowiedzialne za procesy biznesowe i systemowe nie panują nad bieżącą sytuacją. Dostawcy nowych rozwiązań obiecują, że po zmianie systemu znikną wszystkie problemy. Często wdrażane są nowe narzędzia bez refleksji, za to z nadzieją, że tym razem będzie lepiej…

Czy na pewno❓Czy zawsze wymiana tego co już jest i teoretycznie powinno działać, a nie działa jest jedynym rozwiązaniem❓Czy nie lepszym rozwiązaniem jest w pierwszej kolejności uporządkowanie procesów istniejących, a następnie wdrożenie narzędzia, które uzupełni, usprawni, albo zwyczajnie dopełni to już funkcjonujące❓

Reflekcja i analiza stanu ooecnego to zawsze najlepsze rozwiązanie. Pozwala uniknąć niepotrzebnych wydatków, usprawnić to, co już firma posiada. Kolejnym krokiem jest weryfikacja, które obszary wymagają wsparcia, dlaczego i jakie korzyści to może przynieść. Nigdy odwrotnie.