Platformy Produktowe

Cele:

 1. obniżenie kosztów produkcji
 2. wzrost efektywności
 3. optymalny proces zgodny z wymaganiami technologicznymi produktu
 4. wzrost marży produktu

Przebieg:

 • Wizyta u klienta, określenie założeń, wstępna identyfikacja problemów
 • Zdefiniowanie założeń nowej/modyfikowanej platformy produktowej
 • Raport określający kierunki i propozycje zmian
 • Spotkanie z klientem i omówienie raportu
 • Wspólne wdrożenie zatwierdzonych rozwiązań

Korzyści:

 • wzrost świadomości kosztowej organizacji
 • efektywny proces
 • minimalizowanie kosztów pracy przy jednoczesnym utrzymaniu satysfakcjonującego poziomu produkcji/świadczonych usług
 • redukcja kosztów potwierdzona wynikami finansowymi
 • budowa przewagi konkurencyjnej
 • rozbudowa portfolio oferowanych produktów
 • odpowiedź na popyt

Czas i miejsce:

3-18 miesięcy
Siedziba klienta, siedziba OPI

Metodologia:

spotkanie
gemba
raport
współpraca

Bezpłatna konsultacja – wypełnij formularz lub zadzwoń do nas – wspólnie wypracujemy rozwiązanie najlepsze dla Ciebie!

Optymalizacja: kosztów, procesów, Transformacja
Produkcja: stabilizacja produkcji, wzrost wydajności, wdrożenia nowych produktów
Innowacje: Automatyzacja, robotyzacja, ERP, integracje, Przemysł 4.0
Projekty Indywidualne: rozwiązania indywidualnie projektowane, doradztwo