Project Management – Inwestycje

Cele:

 1. poprawa wydajności produkcji
 2. poprawa efektywności gospodarki materiałowej
 3. wdrożenie nowych technologii
 4. budowa wizerunku innowatora
 5. budowa zaangażowania w organizacji

Przebieg:

 • Wizyta u klienta, określenie założeń, wstępna identyfikacja problemów
 • Zdefiniowanie założeń i oczekiwań dotyczących planowanych/realizowanych inwestycji
 • Raport określający kierunki i propozycje zmian
 • Spotkanie z klientem i omówienie raportu
 • Wspólne wdrożenie zatwierdzonych rozwiązań

Korzyści:

 • wzrost know how przez podnoszenie poziomu innowacyjności
 • wzrost zaufania do marki
 • gotowość na nieprzewidywalne zmiany rynkowe
 • redukcja kosztów potwierdzona wynikami finansowymi
 • budowa przewagi konkurencyjnej
 • wzrost świadomości kosztowej organizacji
 • efektywny proces podejmowania decyzji dotyczących wydatków

Czas i miejsce:

3-12 miesięcy
Siedziba klienta, siedziba OPI

Metodologia:

spotkanie
gemba
raport
rozwój

Bezpłatna konsultacja – wypełnij formularz lub zadzwoń do nas – wspólnie wypracujemy rozwiązanie najlepsze dla Ciebie!

Optymalizacja: kosztów, procesów, Transformacja
Produkcja: stabilizacja produkcji, wzrost wydajności, wdrożenia nowych produktów
Innowacje: Automatyzacja, robotyzacja, ERP, integracje, Przemysł 4.0
Projekty Indywidualne: rozwiązania indywidualnie projektowane, doradztwo