Analiza Kosztów Bieżącego Funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Cele:

 1. wypracowanie schematów działań, które w pozwolą na:
  • racjonalizację kosztów i uniknięcia niepotrzebnego ich ponoszenia
  • wzrost efektywności procesów administracyjnych
  • poprawa jakości produktów / usług
  • ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów
 2. wzrost wartości i rozpoznawalności marki
 3. niższe koszty stałe

Przebieg:

 • Wizyta u klienta, określenie założeń, wstępna identyfikacja problemów
 • Analiza stanu obecnego na miejscu u klienta, weryfikacja wstępnych założeń i problemów omawianych podczas spotkania, obserwacje i analizy własne
 • Raport określający kierunki i propozycje zmian
 • Spotkanie z klientem i omówienie raportu
 • Wspólne wdrożenie zatwierdzonych rozwiązań

Korzyści:

 • wzrost świadomości kosztowej organizacji
 • efektywny proces podejmowania decyzji dotyczących wydatków
 • minimalizowanie kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu satysfakcjonującego poziomu jakości produktów / usług
 • wzrost motywacji zespołu oraz łatwiejsze zarządzenie zmianą

Czas i miejsce:

5-8 tygodni
Siedziba klienta, siedziba OPI

Metodologia:

spotkanie
gemba
raport
szkolenia
wdrożenie

Bezpłatna konsultacja – wypełnij formularz lub zadzwoń do nas – wspólnie wypracujemy rozwiązanie najlepsze dla Ciebie!

Optymalizacja: kosztów, procesów, Transformacja
Produkcja: stabilizacja produkcji, wzrost wydajności, wdrożenia nowych produktów
Innowacje: Automatyzacja, robotyzacja, ERP, integracje, Przemysł 4.0
Projekty Indywidualne: rozwiązania indywidualnie projektowane, doradztwo