Transformacja Strategiczna Organizacji

Cele:

 1. określenie
  • MISJI
  • WIZJI
  • WARTOŚCI
  • CELÓW STRATEGICZNYCH
 2. budowa poczucia przynależności do organizacji
 3. zdefiniowanie wartości z punktu widzenia klienta
 4. przywództwo i zarządzanie
 5. ciągłe doskonalenie

Przebieg:

 • Wizyta u klienta, omówienie ramowego planu transformacji zdefiniowanie oczekiwań klienta
 • Analiza stanu obecnego, na miejscu u klienta, obserwacje i analizy własne
 • Przygotowanie planu transformacji
 • Wspólna praca z zespołami na miejscu w organizacji

Korzyści:

 • 100% kierownictwa zna i rozumie misję, wizję wartości i cele strategiczne, dzięki czemu wspierają je
 • pracownicy określają jak chcą pracować aby wspierać cele strategiczne
 • wzrost wartości dodanej w procesach
 • kierownicy liniowi i kadra zarządzająca przewodzi w ten sam sposób
 • 100% pracowników realizuje cele strategiczne
 • 100% pracowników rozwiązuje problemy w miejscu ich powstawania
 • budowa elastyczności organizacji na zmiany
 • nadanie kierunku ciągłego doskonalenia

Czas i miejsce:

6-12 miesięcy
Siedziba klienta

Metodologia:

spotkanie
gemba
plan
inspiracja

Bezpłatna konsultacja – wypełnij formularz lub zadzwoń do nas – wspólnie wypracujemy rozwiązanie najlepsze dla Ciebie!

Optymalizacja: kosztów, procesów, Transformacja
Produkcja: stabilizacja produkcji, wzrost wydajności, wdrożenia nowych produktów
Innowacje: Automatyzacja, robotyzacja, ERP, integracje, Przemysł 4.0
Projekty Indywidualne: rozwiązania indywidualnie projektowane, doradztwo