Wsparcie w Ramach Przemysłu 4.0.

Cele:

 1. wprowadzanie nowych modeli biznesowych
 2. cyfryzacja produktów i usług
 3. dostęp do nowych technologii cyfrowych
 4. zapewnienie komunikacji w sieci współpracy maszyn, urządzeń i ludzi
 5. wyjście naprzeciw indywidualnym potrzebom klientów i narastającemu trendowi personalizacji produktów i usług

Przebieg:

 • Wizyta u klienta, określenie założeń, wstępna identyfikacja problemów
 • Analiza stanu obecnego, na miejscu u klienta weryfikacja wstępnych założeń i problemów omawianych podczas spotkania, obserwacje i analizy własne
 • Raport określający kierunki i propozycje zmian
 • Spotkanie z klientem i omówienie raportu
 • Wspólne wdrożenie zatwierdzonych rozwiązań

Korzyści:

 • wzrost świadomości kosztowej organizacji
 • możliwość kontroli procesów produkcyjnych
 • stały monitoring pracy maszyn
 • optymalizacja i zminimalizowanie ilości awarii
 • oszczędności w zakresie minimalizacji strat np. energii i surowców
 • budowa przewagi konkurencyjnej

Czas i miejsce:

8-18 miesięcy
Siedziba klienta, siedziba OPI

Metodologia:

spotkanie
gemba
raport
rozwój

Bezpłatna konsultacja – wypełnij formularz lub zadzwoń do nas – wspólnie wypracujemy rozwiązanie najlepsze dla Ciebie!

Optymalizacja: kosztów, procesów, Transformacja
Produkcja: stabilizacja produkcji, wzrost wydajności, wdrożenia nowych produktów
Innowacje: Automatyzacja, robotyzacja, ERP, integracje, Przemysł 4.0
Projekty Indywidualne: rozwiązania indywidualnie projektowane, doradztwo